TOPlist Doporučené
rozlišení min. 1024x768
Vítejte na stránkách, které jsou věnovány ekonomii, ekonomice, daním, právu a tvorbě webových stránek. Jednotlivá témata jsou v rozsahu učiva na VOŠ a VŠ. Pokud by někdo chtěl přispět něčím z některých uvedených oborů, není problém.Mikroekonomie
Tento obor se zabývá chováním jednotlivých tržních subjektů, kterými jsou jednotlivci, domácnosti a firmy. Mikroekonomie zahrnuje teorii spotřebitele, teorii firmy (dokonalá a nedokonalá konkurence), základní faktory potřebné k výrobě a poskytování statků a služeb, redistribuci důchodů atd.Makroekonomie
Obor makroekonomie se zabývá ekonomií z pohledu celku, tedy z pohledu státu. Samozřejmě vychází z mikroekonomie, avšak jednotlivé tržní subjekty agreguje v jeden celek. Zahrnuje agregátní ukazatele produktu, teorii determinace produktu, model AS - AD, inflaci, nezaměstnanost, hospodářské cykly, proměnné hospodářské politiky, zahraniční obchod atd.Daně
Co se týče daní, chtěl bych sem vkládat hlavně daňovou teorii a politiku. Avšak z této oblasti zde zatím nic nenajdete :-).Právo
Z právní oblasti zde toho příliš čekejte. Právo je prozatím zastoupeno pouze něčím málo z práva šekového a směnečného.
© 2006 created by Radek Pavelka