TOPlist Doporučené
rozlišení min. 1024x768
Základní kurz mikroekonomie

Kapitola Popis
Teorie spotřebitele Užitek, indiferenční analýza, křivka poptávky
Úvod k teorii firmy Produkční analýza, příjmy a náklady firmy
Firma a dokonalé konkurence Křivka nabídky, tržní rovnováha, Teorém pavučiny
Firma a nedokonalé konkurence Monopol, oligopol, monopolistická konkurence
Úvod k výrobním faktorům Nabídka, poptávka výrobních faktorů, pozemková renta
Trh práce  
Trh Kapitálu  
Teorie distribuce důchodů Lernerova křivka, Giniho koeficient
Tržní selhání a stát Příčiny tržního selhání, státní zásahy
© 2006 created by Radek Pavelka