TOPlist Doporučené
rozlišení min. 1024x768
Základní kurz makroekonomie

Kapitola Popis
Agregátní produkt GDP, GNP, metody měření produktu, NEW
Teorie determinace produktu Spotřeba, investice, vládní výdaje, čisté vývozy
Model IS - LM  
Peníze a trh peněz Peníze, poptávka, nabídka peněz, kvantitavní rovnice směny
Model AS - AD Agregátní poptávka a nabídka, makroekoekonomická rovnováha
Hospodářské cykly  
Inflace a zdaneni.pdf Absolvenstká práce na VOŠ Národohospodářské
Nezaměstnanost Typy, důsledky a boj s nezaměstnaností
Monetární politika Přímé, nepřímé nástroje centrální banky, expanzivní, restriktivní monet. politika
Fiskalní politika Cíle a nástroje fiskální politiky
Platební bilance Konstrukce platební bilance, zahraniční zadluženost
Měnový kurz Faktory působící na měnový kurz
© 2006 created by Radek Pavelka